Mặt bằng căn hộ


Mặt bằng căn hộ Chung cư Green Bay Premium Hạ Long

Mặt bằng Chung cư Green Bay Premium

Căn số 01 02 Chung cư Green Bay premium

Căn số 01 02 Chung cư Green Bay premium

Căn số 03 04 05 06 Dự án Green Bay premium

Căn số 03 04 05 06 Dự án Green Bay premium

Căn số 07 08 09 Dự án Green Bay premium Căn số 10 Green Bay premium

Căn số 11 12 13 14 Chung cư Green Bay premium

Căn số 11 12 13 14 Chung cư Green Bay premium

Căn số 15 16 Chung cư Green Bay premium